Ekspertyzy i opinie techniczne

Biuro eksperckie T.K.M. zajmuje się oceną stanu technicznego obiektów istniejących w ramach wykonywanych ekspertyz budowlanych. Specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyz i opinii budowlanych obejmujących ocenę stanu technicznego istniejących budynków zabytkowych, ustalenia przyczyn awarii budowlanej, czy analiz wpływu planowanej zabudowy lub nadbudowy na budynki sąsiednie. Posiadane doświadczenie i uprawnienia budowlane w specjalności budownictwo zabytkowe pozwalają w ramach wykonywanych ekspertyz dokładnie ocenić stan techniczny budynków zabytkowych, a także określić sposób wzmocnienia istniejącej konstrukcji budowlanej. Każda ekspertyza budowlana jest wykonywana w sposób rzetelny i obiektywny, oraz odpowiada na pytania budowlane postawione przez Zamawiającego.

ZOBACZ NASZE EKSPERTYZY

Rzeczoznawca budowlany

Biuro projektowe T.K.M. pracuje w zespołach roboczych o wielkości dostosowanej do zakresu powierzonych zadań projektowych lub eksperckich. Uczestniczy w powstawaniu wielobranżowej koncepcji, ustalaniu geometrii i rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych w Projekcie Budowlanym, następnie współtworząc Projekt Wykonawczy

Projekty konstrukcyjne

Biuro projektowe T.K.M. zajmuje się projektowaniem konstrukcji budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów sportowych i przemysłowych. Projekty konstrukcyjne realizowane przez biuro T.K.M. są ekonomiczne, nowoczesne i trwałe, przyjazne ludziom oraz środowisku naturalnemu. Konstruktorzy projektujący w biurze T.K.M. są wysokiej klasy specjalistami w zakresie budownictwa kubaturowego i zabytkowego.

ZOBACZ NASZE PROJEKTY

O firmie

T.K.M. Dariusz Karolak - Rzeczoznawca budowlany


T.K.M. Dariusz Karolak
Rzeczoznawca budowlany

ul. Piękna 31/37 lok.6, 00-677 Warszawa
woj. mazowieckie
tel: 022 622 04 14
tel kom: 604 115 208
biuro@tkm-karolak.pl
www.tkm-karolak.pl