Działalność projektową rzeczoznawca budowlany Dariusz Karolak rozpoczął w 1997 r. Rozwinął i udoskonalił swój warsztat projektowy, pracując w renomowanych warszawskich biurach projektowych, przy dużych i prestiżowych obiektach. W 2006 r. otworzył  ze wspólnikiem spółkę pod nazwą T.K.M. Karolak&Ziętala.

Od 2009 r. prowadzi samodzielnie biuro projektowe pod nazwą T.K.M. Dariusz Karolak. Zmieniła się siedziba firmy, a rozwój biura nabrał dynamicznego przyspieszenia wraz z pozyskaniem nowych kontrahentów. Zespół projektujący składa się z 5 inżynierów projektantów z wieloletnią praktyką zawodową. Przy większych zadaniach projektowych T.K.M. korzysta z zewnętrznych współpracowników, a przy rozwiązywaniu nietypowych zadań współpracuje z konsultantami i ekspertami.

 

Dariusz Karolak, mgr inż. budownictwa lądowego, właściciel. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Posiadane doświadczenie zawodowe właściciela firmy potwierdzone jest stosownymi uprawnieniami:
- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr MAZ/0143/POOK/04 i MAZ/0007/OWOK/05.
- rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 1069 od 2007r.
- rzeczoznawca budowlany PZITB w specjalności budownictwo zabytkowe nr 2710 od 2014r.
- rzeczoznawca PIIB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr RZE/X/0010/2015 od 2015r.
 
Członek MOIIB nr MAZ/BO/1075/04, członek Rady MOIIB, a także stowarzyszeń naukowo - technicznych SITPMB oraz PZITB.