Ekspertyza Techniczna dotycząca wpływu budowy budynku przy ul. 11 Listopada 40/42 w Grodzisku Mazowieckim na zabudowę sąsiednią.

Opinia techniczno-konstrukcyjna dotycząca docelowej naprawy stropu/więźby dachowej w budynku przy ul. Czeczota 17 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna lokalu nr 45 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. gen. W. Andersa 8 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna w zakresie oceny możliwości wykonania aranżacji przestrzeni Atrium budynku Focus na czas koncertu.

Ekspertyza Techniczna dotycząca wpływu planowanej inwestycji zlokalizowanej przy ul. Obrońców Getta i rtm. W. Pileckiego w Grodzisku Mazowieckim na zabudowę sąsiednią.

Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Marymonckiej 16 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna budynku wielorodzinnego przy ul. Nowogrodzkiej 15 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna budynku dawnego Pałacu Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej 6 w Warszawie w związku z planowanym remontem.

Ekspertyza Techniczna budynku szatniowego RKS Marymont na terenie OSIR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna budynku magazynowego RKS Marymont na terenie OSIR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.