Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji oraz innych kluczowych elementów budynku przy ul. Widok 5 w Warszawie – hala garażowa.

Ekspertyza stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w przy ul. Ignacego Paderewskiego 45 w Rembertowie.

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji stropu i ścian wraz z określeniem możliwości dokonania zmian zagospodarowania w pomieszczeniu nr 241 oraz kompleksie pomieszczeń nr 1401-1405, w gmachu Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna dachu budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna nośności stropów i ścian w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie.

Ekspertyza budowlana dot. możliwości przebudowy / dobudowy klatki schodowej w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Wolskiej 174 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna wraz z inwentaryzacją budynku dawnej stajni Folwarku Moczydło zlokalizowanej u zbiegu ul. Moczydłowskiej i ul. Gminnej w Warszawie wraz ze wskazaniem metody zabezpieczenia budynku.

Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu konstrukcji z określeniem wpływu zawalenia się ściany na konstrukcję budynku istniejącego, wraz z podaniem przyczyny zawalenia się ściany frontowej remontowanej kamienicy przy ul. Wrzesińskiej 2 w Warszawie oraz z zakresem robót budowlanych, które należy wykonać, aby doprowadzić zawaloną ścianę do stanu zgodnego z prawem.

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego konstrukcji oraz innych kluczowych elementów budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 w Warszawie.

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego konstrukcji oraz innych kluczowych elementów budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 w Warszawie.