Opinia techniczne dotycząca możliwości wyburzenia fragmentu ściany zewnętrznej oraz budowy nowych ścian murowanych w jednym z lokali w budynku przy ul. Foksal 13 w Warszawie.

Opinia Techniczna dotycząca postawienia masztu telekomunikacyjnego na obiekcie Netia PKP Energetyka Łapy – stacja transformatorowa PKP ul. Warszawska.

Opinia Techniczna o stanie technicznym zabezpieczenia więźby dachowej nad 4 i 5 klatką schodową budynku (oficyny) przy ul. Marszałkowskiej 56 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna dotycząca zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Naukowej 16 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna stanu technicznego posadzki i ścian działowych w piwnicy oraz elewacji budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Dobrej 22/24.

Ekspertyza Techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Pl. Wolności 14 w Grodzisku Mazowieckim.

Ekspertyza Techniczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krasińskiego 49 w Milanówku.

Ekspertyza Techniczna konstrukcji budynku nr 1 mieszczącego się na terenie przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie.

Opinia techniczna kamienicy przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie i wskazania niezbędnych zabezpieczeń budynku do wykonania przed rozpoczęciem realizacji ścian szczelinowych i wykopu dla budynku wysokościowego The Bridge zlokalizowanego na sąsiedniej działce.

Opinia techniczna dotycząca możliwości poszerzenia otworu drzwiowego w jednym z lokali w budynku przy ul. Foksal 13 w Warszawie.