Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku Helion zlokalizowanego przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Częstochowskiej 12 w Warszawie

Ekspertyza techniczna nośności stropu w budynku zlokalizowanym przy ul. Berneńskiej 8 w Warszawie

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Okopowej 5 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Jana Brożka 2A w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynków nr 14, 14A oraz 34 zlokalizowanych na terenie PIT-RADWAR przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i ścian osłonowych budynku nr 5 zlokalizowanego na terenie PIT-RADWAR przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku przy ul. Okopowej 23 w Warszawie w rejonie klatki schodowej nr 2 i łącznika

Ekspertyza Techniczna stanu technicznego piwnic budynku nr 6C przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kamionkowskiej 39 w Warszawie