Ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku Zespołu Szkół nr 4 im. inż. E. Kwiatkowskiego położonego przy ul. Szczęśliwickiej 46 w Warszawie.

Ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Tarczyńskiej 11 w Warszawie.

Opinia techniczna dotycząca balkonów w elewacji frontowej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Słupeckiej 3 w Warszawie.