Ekspertyza dotycząca wpływu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na zabudowę sąsiednią. Zespół budynków mieszkalno-usługowych "Kaskada na Woli" zlokalizowany przy ul. Sokołowskiej 9/25 w Warszawie.

Ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Derkaczy 33 w Warszawie.

Ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Małowiejskiej 29 w Warszawie.

Ekspertyza stanu technicznego budynku szkoły podstawowej nr1 w Słupnie przy ul. Jana Pawła II  14, pod kątem możliwości nadbudowy jednej kondygnacji.

Ekspertyza dotycząca określenia stanu technicznego tarasu przylegającego do lokalu nr 13, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych w budynku przy ul. Drawskiej 25 w Warszawie.

Ekspertyza stanu technicznego lokalu nr9 w budynku przy ul. Limanowskiego 37A w Żyrardowie.

Ekspertyza stanu technicznego budynku ze względu na planowaną przebudowę, położonego przy ul. Dolnej 2 w Pruszkowie.

Ekspertyza dotycząca możliwości budowy w ostrej granicy z istniejącymi budynkami na działkach sąsiednich. Wielorodzinny budynek mieszkalny położony przy ul. Kościuszki róg Daszyńskiego w Pruszkowie.

Ekspertyza dotycząca stanu technicznego budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, położonego przy ul. Piechoty Łanowej w Warszawie.

Ekspertyza dotycząca możliwości budowy w ostrej granicy z istniejącymi budynkami na działkach sąsiednich. Wielorodzinny budynek mieszkalny położony przy ul. Rotmistrzowskiej w Warszawie.