Opinia techniczna dotycząca stropu patio na poziomie "0" w obrębie klatek schodowych 1 do 6 w budynku przy ul. Gwiaździstej 15A w Warszawie.

Ekspertyza techniczna w zakresie określenia przyczyn występujących przecieków w części pomieszczeń w budynku Zamku Królewskiego w Warszawie oraz ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu - Etap I.

Ekspertyza stanu obiektu, określająca stan techniczny zagrożonej części Hali Rzemiosł Różnych przy ul. Sowińskiego 28 w Warszawie, wraz z określeniem przyczyny zagrożenia oraz oceną przydatności wymienionej części budynku pod funkcję wiaty.

Opinia techniczna dotycząca wpływu wykopu przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie na sąsiadujący budynek myjni, wraz z podaniem zaleceń dotyczących prowadzenia robót zabezpieczających wykop i budynek istniejący.

Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości przebudowy lokalu na ostatniej kondygnacji i jego podziału na dwa mniejsze w budynku przy ul. Klimczaka 22 w Warszawie.

Opinia dotycząca stanu technicznego zespołu zabytkowej zabudowy "Karczówka" - klasztor wraz z budynkiem gospodarczym, zlokalizowanej w Kielcach.

Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości adaptacji budynków na cele handlowo - biurowo - usługowe zlokalizowanych przy ul. Patriotów w Warszawie.

Ekspertyza stanu technicznego dylatacji wraz z zaleceniami w zakresie sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jasna 7/ Moniuszki 6 w Warszawie.

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Jurskiego 19 w Warszawie.

Opinia techniczna dotycząca budynków stojących w ostrej granicy z inwestycją w Żyrardowie przy ul. Kilińskiego 46.