Opinia techniczna dotycząca stropu patio nad garażem w budynku przy ul. Pawiej 2 w Piasecznie.

Ekspertyza stanu technicznego budynku położonego przy ul. Gorzelniczej 16 w Warszawie.

Opinia techniczna dotycząca więźby dachowej w budynku przy ul. Czarnieckiego 50 w Warszawie.

Ekspertyza budowlana określająca możliwość dokonania podziału budynku usytuowanego na nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej 11 A w Warszawie.

Ekspertyza budowlana określająca możliwość dokonania podziału budynku przy Rynku Starego Miasta 14, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40 w obrębie 5-02-09, oraz budynku przy ul. Brzozowej 17 usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38 w obrębie 5-02-09, zgodnie z granicami dawnej nieruchomości hipotecznej Hip. Nr 63 w Warszawie.

Projekt monitoringu wraz z określeniem wpływu budowy budynku apartamentowo - usługowego Karolkowa, na zabudowę sąsiednią, zlokalizowanego przy ul. Karolkowej w Warszawie.

Ekspertyza techniczna w zakresie określenia możliwości dodatkowego obciążenia konstrukcji dachu budynku „D” Urzędu Dozoru Technicznego położonego w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34 agregatem wody lodowej.

Ekspertyza techniczna w zakresie określenia przyczyn zalania wodami gruntowymi podszybia dźwigu osobowego w budynku "C" UDT w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34.

Ekspertyza techniczna określająca dopuszczalne obciążenie stropu w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię na parterze w budynku Oficyna Duża (Koszarowiec) zlokalizowanym przy Zamku Królewskim w Warszawie.

Ekspertyza techniczna w zakresie określenia przyczyn występujących przecieków w części pomieszczeń w budynku Zamku Królewskiego w Warszawie oraz ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu pokrycia dachowego - Etap II.

Opinia techniczna dotycząca wpływu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Rezydencja Naruszewicza" na zabudowę sąsiednią, zlokalizowanego przy ul. Naruszewicza w Warszawie.