Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Pańskiej 11B.

Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku w celu określenia jego stanu technicznego po pożarze, położonego przy ul. Żołny 47A w Warszawie.

Ekspertyza techniczna dotycząca zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia suszarni na kotłownię w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. I. Kraszewskiego 7b w Konstancinie Jeziornej.

Ekspertyza techniczna w celu określenia możliwości zakotwienia nowej konstrukcji attyki do dachu i elewacji budynku oraz wykonania otworu w stropie w holu wejściowym budynku Fabryki Mebli Forte S.A. przy ul. Białej 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

Ekspertyza techniczna dotycząca określenia stanu technicznego szybów wind osobowych i towarowych w Pałacu Prezydenckim Rezydencja Prezydenta RP przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna dotycząca określenia stanu technicznego szybów wind osobowych i towarowych w budynku Rezydencji Prezydenta RP Belweder przy ul. Belwederskiej 56 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna dotycząca określenia stanu technicznego szybów wind osobowych i towarowych w budynku Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie.

Inwentaryzacja istniejących uszkodzeń budynku CBF w związku z planowaną budową na działkach sąsiednich, przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poziomie parteru i I piętra przy ul. Dworkowej 13A w Warszawie Wesołej

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Targowej 21 w Warszawie.