Ekspertyza Techniczna starego kaplicy z przedsionkiem w Ewangelickim Ośrodku Diakonii TABITA w Konstancinie-Jeziorna.

Ekspertyza Techniczna oddziaływania planowanej inwestycji przy ulicy Solec na terenie działki nr ew. 20 oraz fragmencie dz. nr ew.12 i 19 (obręb 5-06-03) przy ul. Solec 18/20 w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na zabudowę sąsiednią.

Opinia techniczna dotycząca likwidacji ścianki działowej w lokalu nr U1 w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna konstrukcji budynku mieszkalnego przy ul. Przaśnej 11 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna stanu technicznego ogrodzenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Źródlanej 72 w Falentach Dużych.

Ekspertyza techniczna oddziaływania planowanej przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Jagiellońskiej 27 w Warszawie na zabudowę sąsiednią.

Ekspertyza techniczna 2-ch budynków zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej 25 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piaseczyńskiej 51 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna fragmentu stropu dziedzińca budynku mieszkalnego przy ul. Ludnej 9 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna dotycząca określenia możliwości wykonania antresoli w lokalu użytkowym na parterze w rejonie osi 1-3/A-D w budynku Biurowym Renaissance przy ul. Mokotowskiej 19 w Warszawie.