Ekspertyza techniczna określająca stan techniczny garażu podziemnego przy ul. J. Conrada 3 w Warszawie.

Ekspertyza techniczna określająca stan techniczny dwóch budynków mieszkalnych przy ul. J. Conrada 3A i 3B w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej w Szepietowie na działce o nr ew. 61/1 i 56/8 z obrębu 0035 Średnica-Maćkowięta w km 129,1 linii kolejowej nr 6.

Ekspertyza Techniczna budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej w Łapach na działce o nr ew. 34/1 i 35/1 z obrębu Łapy II, arkusz 6 w km 152,3 linii kolejowej nr 6.

Ekspertyza Techniczna budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej w Czyżewie na działce o nr ew. 74/2 z obrębu 0002 Czyżew-Osada w km 109,6 linii kolejowej nr 6.

Ekspertyza Techniczna budynku podstacji trakcyjnej zlokalizowanej w Białymstoku na działce o nr ew. 11/1, z obrębu 0007 Ścianka w km 175,6 linii kolejowej nr 6.

Ekspertyza Techniczna dotycząca możliwości adaptacji poddasza budynku na potrzeby sal lekcyjnych zlokalizowanego przy ul. Samarytanki 11A w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna  dotycząca możliwości wyburzenia ściany pomiędzy lokalami nr 3 i 4 w kamienicy przy Poznańskiej 13 w Warszawie.

Ekspertyza Techniczna budynku frontowego zlokalizowanego przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie w związku z planowaną nadbudową budynku.

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Jana Kazimierza 7 w Warszawie.